SUNARYA, L.; SUNARYA, P. A.; ZAENUDIN, M. Media Promosi Berbentuk Komik Digital Pada SMK Bina Am Ma’mur Kabupaten Tangerang. MAVIB Journal : Jurnal Multimedia Audio Visual and Broadcasting, v. 2, n. 2, p. 167-176, 16 jul. 2021.