[1]
L. Sunarya, P. A. Sunarya, and M. Zaenudin, “Media Promosi Berbentuk Komik Digital Pada SMK Bina Am Ma’mur Kabupaten Tangerang”, MAVIB Journal : Jurnal Multimedia Audio Visual and Broadcasting, vol. 2, no. 2, pp. 167-176, Jul. 2021.