Sunarya, L., P. A. Sunarya, and M. Zaenudin. “Media Promosi Berbentuk Komik Digital Pada SMK Bina Am Ma’mur Kabupaten Tangerang”. MAVIB Journal : Jurnal Multimedia Audio Visual and Broadcasting, Vol. 2, no. 2, July 2021, pp. 167-76, doi:https://doi.org/10.33050/mavib.v2i2.1391.